November 2013 / NÖN Nr. 48November 20123 / NÖN Nr. 48November 2013 / NÖN Nr. 48November 2013 / Bezirksblatt Nr. 48
November 2013 / NÖN Nr. 45Oktober 2013 / Bezirksblatt Nr. 44
Juni 2013 / NÖN Nr. 25
Mai 2013 / NÖN Nr. 20
April 2013 / Bezirksblatt Nr. 18
März 2013 / Bezirksblatt Nr. 14
März 2013 / Bezirksblatt Nr. 13
Jänner 2013 / NÖN Nr. 4
Dezember 2012 / NÖN Nr. 51
">">Dezember 2012 / Bezirksblatt Nr. 51                        Dezember 2012 / NÖN Nr. 49November 2012 / NÖN Nr. 45
Juni 2012 / Bezirksblatt, Nr. 26Juni 2012 / NÖN, Nr. 24April
"> 2012 / Bezirksblatt Nr. 14
">


">März 2012 / NÖN Nr. 13März 2012 / Bezirksblatt 13Februar 2012 / NÖN Nr. 09